doel van het maaibeheer

Op naar efficiënt werken.

Kaarten omzetten in GPS.

Efficiënt werken begint bij de kern, de maaikaart. Het kan met ecologisch maaibeheer, meterstroken, slootkaarten, maaien intensief met afvoer, of maaien extensief.

Alles kan in één kaart gezet worden, of voor de verschillende werkzaamheden laag voor laag uit elkaar gehaald worden. Zo weet de machinist op de maaimachine precies wat hij mag maaien, en de machinist voor de sloten welke sloten er in het beheer horen. De machinist hoeft niet meer te zoeken, en zit er ook nooit meer een slootje naast.

Het is makkelijk om notities per aan te vangen werk toe te voegen, bijvoorbeeld bij een lastig te vinden sloot oriëntatiepunten voor de makkelijkste route te beschrijven. Dit scheelt een tijd zoeken in onbekend gebied voor de machinist.

Complete maaibestekken kunnen ook in één kaart gezet worden. Wat normaal per wijk of dorp in een aparte PDF staat, zetten we in ArcGIS of maps makkelijk in een kaart. Dit scheelt zoeken en wisselen tussen verschillende kaarten.

Voordelen van maaien met GPS

Voordelen

Het grote voordeel met de maaikaart in GPS is, dat er een stuk minder uitleg nodig is. De uitvoerder wijst een bepaald traject aan, en de maaiploeg ziet op de kaart meteen wat de bedoeling is. De uitvoerder heeft op deze manier meer rust en tijd om verschillende projecten te coördineren en contact te houden met de opdrachtgever.

Uiteindelijk resulteert dit dus in een win-win-win situatie. Minder stress en vragen bij de maaiploeg, meer rust bij de uitvoerder, en duidelijkheid bij de opdrachtgever.

Maps kaarten kunnen ook in streetview getoond worden zodat de situatie vooraf bekeken kan worden.

stuwen beheren

Stuwen, duikers…zelfs elk nest is in GPS te zetten.

Ongediertebestrijding

In de ongediertebestrijding is het ook handig om alles goed in kaart te brengen, of het nu gaat om bruine ratten, muskusratten, mollen of ander ongedierte wat bestreden moet worden.

Door bij te houden waar de plaag het ergste is kan hier makkelijk op ingesprongen worden, en op de kaart te integreren. Met ArcGIS kunnen we goed kaarten maken waarop te zien is waar de intensiviteit het ergst is, en er actie moet worden ondernomen

Klemmen of andere bestrijdingsmiddelen kunnen daarop makkelijk in kaart gezet worden, zodat de bestrijding optimaal ingezet kan worden. De medewerker kan alles bijhouden in een veldkaart zodat hier de efficiëntie ook omhoog gaat.

Ongediertebestrijding.
Bruine rat